Skip to content
Polityka prywatności
Menu

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że, oprócz zainteresowania podróżami, cenisz również swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego przygotowałam dla Ciebie niniejszy dokument. Znajdziesz w nim zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej  https://www.lemurpodroznik.pl/

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbam o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowałam dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej https://www.lemurpodroznik.pl/ oraz Funpage Lemur Podróżnik.
 2. Korzystając ze strony internetowej https://www.lemurpodroznik.pl/ akceptujesz poniższe warunki Polityki Prywatności.
 3. Administratorem danych osobowych jest Joanna Pińkowska, osoba fizyczna zameldowana w Konstancinie – Jeziornie (województwo mazowieckie), zwana dalej Administratorem.
 4. Zapisując się do newslettera, dodając komentarz na blogu, obserwując Funpage Lemur Podróżnik lub po prostu kontaktując się ze mną, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i przechowywane będą z należytą starannością oraz z poszanowaniem wszelkich prawnych wymogów.
 5. Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie https://www.lemurpodroznik.pl/ nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.
 6. W związku z faktem, że Administrator korzysta z usług zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Google, Microsoft itp. dane osób fizycznych mogą być przekazywane do państw trzecich np. do USA.
 7. Przekazanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do wykonania wybranej przez Ciebie usługi (zamieszczenia komentarza, kontaktu ze mną).
 8. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana dana usługa.
 9. W każdym przypadku podawania mi Twoich danych osobowych będziesz informowany o podstawie i celu ich gromadzenia.
 10. Korzystam z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak m. in. podstrony, które odwiedziłeś czy czas, jaki spędziłeś na stronie. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google.
 11. Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Pinterest.
 12. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia Fanpage Lemur Podróżnik na podstawie Twojej zgody w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług.
 13. Zapewniam możliwość dodawania komentarzy na blogu. Korzystam w tym zakresie z systemu Disqus, co wiążę się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Disqus.
 14. Wykorzystuję pliki cookies, byś mógł w sposób komfortowy korzystać ze strony.
 15. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W tym celu skontaktuj się ze mną.
 16. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.
 17. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: kontakt@lemurpodroznik.pl

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz szczegóły.

W polityce prywatności znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzy-stania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.lemurpodroznik.pl/

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Korzystanie ze strony internetowej https://www.lemurpodroznik.pl/ oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności.
 2. Administratorem strony i danych osobowych jest Joanna Pińkowska, osoba fizyczna, zameldowana w Konstancinie – Jeziornie (województwo mazowieckie), zwana dalej Administratorem.
 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: kontakt@lemurpodroznik.pl
 4. Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie https://www.lemurpodroznik.pl nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) informuję, że:

 1. Jako Administrator Danych Osobowych nie powołałam Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuję samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, w oparciu o wskazane podstawy prawne:

 • w celu zamieszczenia opinii/ komentarzy na stronie internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • w celach archiwalnych oraz analitycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w celu wysyłki newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora danych, związanych z zarządzaniem kontaktem z Tobą, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 •  w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Komentarze

 1. Dodając komentarz na blogu, musisz zapoznać się, zaakceptować oraz zalogować się do systemu zbierania komentarzy Disqus. Przekazujesz temu systemowi, a za jego pośrednictwem, mnie swoje dane w postaci: imienia, adresu e-mail oraz (opcjonalnie) adresu swojej strony internetowej. Ponadto, w systemie odnotowywany jest adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz.
 2. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane na podstawie Twojej zgody wynikającej z dodania komentarza. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Część danych (imię i nazwisko lub nick, zdjęcie profilowe) będą dostępne publicznie na blogu przy Twoim komentarzu.
 3. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Dane z bazy mojego systemu WordPress są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania bloga. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy podejmę decyzję o zamknięciu bloga.
 4. Jeżeli chodzi o system Disqus, dane trafiają tam na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus, na podstawie której możesz w ogóle korzystać z systemu Disqus. O celach i czasie przetwarzania danych w systemie Disqus decyduje sam Disqus, a ja nie mam na to wpływu. Zachęcam do zapoznania się z polityką prywatności systemu Disqus dostępną tutaj: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy

Kontakt e-mailowy

 1. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe, w tym Twoje imię i nazwisko.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu.
 3. Twoje dane osobowe przekazywane mi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Franpage Lemur Podróżnik

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Fanpage Lemur Podróżnik jest właściciel strony internetowej https://www.lemurpodroznik.pl – Joanna Pińkowska.
 2. Twoje dane podane na Fanpage będą przetwarzane w celu administrowania nim, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych i tworzenia społeczności na Fanpege Lemur Podróżnik.
 3. Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się do polubienia Fanpage Lemur Podróżnik. Zasady panujące na Fanpage ustalane są przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka.
 4. W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od Administratora a związane z Fanpage.
 5. Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook na warunkach zawartych w regulaminach.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia Funpage Lemur Podóżnik.
 7. Twoje dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Funpage Administratora, serwis IT, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook.
 8. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka. Sprawdź politykę prywatności: Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Newsletter

 1. Za pośrednictwem strony możesz zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach i usługach związanych z moją aktywnością w Internecie. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.
 3. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych, istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub te dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Okres przechowywania danych

Twoje dane będą przechowywane:

 • do momentu odwołania udzielonej zgody czy żądania zaprzestania przetwarzania,
 • danych osobowych lub też żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez Ciebie, albo do momentu osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
 • do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa (cele archiwalne, podatkowe, rachunkowe),
 • do czasu dezaktualizacji danych lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach analitycznych, cookies itp.
 • Do momentu zamknięcia przez Administratora strony internetowej https://www.lemurpodroznik.pl/.

Odbiorcy danych

Powierzam przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

Przekazywanie do Państw trzecich

 1. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich.
 2. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (m.in. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:  a) współprace z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google), c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.
 3. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych (patrz: Odbiorcy danych)

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak wówczas pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO.

Wymóg podania danych i konsekwencje nie podania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie niektórych danych może być niezbędne do zawarcia umowy, do wykonania usługi, rozpatrzenia reklamacji, zwrotu

środków pieniężnych, wystawienia faktury lub rozliczenia podatkowego czy też wysłania do Ciebie newslettera. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak realizacji ww. działań.

Profilowanie

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 4. dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 5. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 6. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 8. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
 9. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
 10. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
 11. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 12. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 13. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 14. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
 15. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 16. Zgoda na cookies. Podczas pierwszego wejścia na stronę https://www.lemurpodroznik.pl/. musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości strony.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.


Niniejsza polityka prywatności jest aktualna na dzień 01.01.2021 r.

Z Lemurem przez Polskę